Språkkafé på Kroa i Åmot


Denne våren blir det språkkafé tre torsdagar på Kroa i Åmot, torsdag 23. mars, torsdag 4. mai og torsdag 8 juni, alle kl. 15-17. Det er Frivilligsentralen, Vaksenopplæringa, Flyktningtenesta og Kyrkja i Vinje som inviterer. 

Les meir
 

Språkkafé på Kroa i Åmot


Denne våren blir det språkkafé tre torsdagar på Kroa i Åmot, torsdag 23. mars, torsdag 4. mai og torsdag 8 juni, alle kl. 15-17. Det er Frivilligsentralen, Vaksenopplæringa, Flyktningtenesta og Kyrkja i Vinje som inviterer. 

Les meir

Supertysdag - 28. mars 2023


Det er mange høgtidsdagar i kyrkjeåret. Julekveld og påskedag. Pinsedagen med den Heilage Ande. Min favoritt er likevel tysdag før Palmesundag – Supertysdag! Det er den dagen då trua får bein og gå på, og liv og lære vert eitt. Det er då konfirmantane i m...

Les meir
 

Supertysdag - 28. mars 2023


Det er mange høgtidsdagar i kyrkjeåret. Julekveld og påskedag. Pinsedagen med den Heilage Ande. Min favoritt er likevel tysdag før Palmesundag – Supertysdag! Det er den dagen då trua får bein og gå på, og liv og lære vert eitt. Det er då konfirmantane i m...

Les meir

Song frå strupe og streng


Knut Buen, Ruth Wilhelmine Meyer og Anders Røine til Rauland kyrkje onsdag 5. april kl 18 med eit spennande musikalsk program

Les meir
 

Song frå strupe og streng


Knut Buen, Ruth Wilhelmine Meyer og Anders Røine til Rauland kyrkje onsdag 5. april kl 18 med eit spennande musikalsk program

Les meir

KYRKJELYDSMØTER 2023

KYRKJELYDSMØTER 2023.

Les meir

Laurdagstreff for born og foreldre på kyrkjekontoret

Kyrkjekontoret, som held til i den tidligare barnehagen ved Vinjar, er staden for føremiddagstreff for born og foreldre nokre laurdagar uto...

Les meir

Sundagsskulen i Øyfjell

No startar me opp att med Sundagsskulen etter jol og nyttår. Sundagsskulen er eit tverrkyrkjeleg samarbeid og samlingane er fordela me...

Les meir

Kyndelsmess - den gløymde heilagdagen

I dag 2. februar er det Kyndelsmess – ein gamal kyrkjeleg festdag der ein markerer dagen då Maria og Josef bar fram Jesus for Herren (Luk. ...

Les meir