Kyrkjemøtet er i gang.

Kyrkjemøtet er i gang.

Kyrkjemøtet kan du fylgje her

Kyrkjemøtet 2018

Kyrkjemøtet, det øvste organet for Den norske kyrkje, er no samla i Trondheim. Det starta onsdag 11. april og er samla til måndag 16. april. På lenka under finn du informasjon om møtet og sakene som er til handsaming. Dei fleste plenumssamlingane kan du og følgje direkte på nett-TV.
https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/slik-styres-kirken/kirkemotet/kirkemotene-2003-/2018/


Del denne artikkel på e-post