Diakonisamling 2018

Diakonisamling 2018

Årets diakonisamling er på .Tokke kulturhus sundag 8.april 2018 kl. 16.00.

Kl. 16.00 same dag er det årsmøte i Diakonatet. Dette årsmøtet er samansett av to utsendingar frå kvart sokn. Medan prestane og kyrkjeverjene har møte og talerett.

Diakoniprisen for 2018 vert og dela ut denne dagen. Fristen for forslag av kandidatar er 15.mars.2018.

På biletet fjorårets Diakoniprisvinnar Inger Johanne Aaheim frå Nissedal som får overrekt prisen av leiar i Diakonatet Oscar J Garnes.


Del denne artikkel på e-post