Sundagsskulen i Øyfjell

Sundagsskulen i Øyfjell

Sundagsskulen i Øyfjell startar opp 1.okt 2014 i kyrkja.

Hausten har kome og me vil ynskje velkomen til sundagsskulen , eller SPRELL LEVANDE som me og kallar det. Det er ei samling for ungar frå tre år og oppover. Sundagsskulen er eit tverrkyrkjeleg samarbeid mellom kyrkja og bedehuset på sundagar kl.1100.

Ei samling varer ca. 1 time der me har bibelforteljingar , song og leik.

Stad og dato for samlingane

1 okt  KYRKJA

8 okt  BEDEHUSET

15 okt KYRKJA Hausttakkefest kl.17 (merk tida). Ta med litt frukt eller grønt.

22 okt BEDEHUSET

5 nov TROVASSLI kl.14.00

12 nov BEDEHUSET

19 nov KYRKJA

3  des  BEDEHUSET

10 des  KYRKJA Familiegudsteneste . Jolekrubbe.

15 des Joleverkstad. Meir informasjon kjem seinare.                           VELKOMEN!!!!!    Helsing Åse Anita - Gudny - Nunna 


Del denne artikkel på e-post