Å vandre for håp 2017 er igang

Å vandre for håp 2017 er igang

Årets " Å vandre for håp er i gang".

Årets " Å vandre for håp" marsj er igang.

Eit rekordstort antal deltakerar møtte opp i Grunge kyrkje måndag 21.08.17. for å vere med på fyrste etappa til Velemoen Camping.

Det var strålande ver og stort pågangsmot hjå dei over 30 deltakerane.

Sidan det er valgår deltok det og politikerar frå ymse parti. Dei fekk med sjølvsyn sjå kor viktig denne marsjen er for mange. Den gjev eit pusterom i kvardagen og let tankane vandre frå utfordringane i kvardagen til håp for dagane framover.

Fyrste etappa vart avslutta med kaffe og kake som diakoniutvalet i Grunge hadde stelt til.

For dei som har lyst til å vandre ei eller fleire etapper kan de sjå programet her.


Del denne artikkel på e-post