Verdiseminar og Diakoniens dag 2017

Verdiseminar og Diakoniens dag 2017

Verdiseminaret og Diakoniens dag 2017 er lagt til Vinjehuset sundag 12.11.2017.

Årets Verdiseminar og Diakoniens dag 2017 vert i år halde på Vinjehuset 12.11.2017 .

Dagen startar med Gudsteneste kl. 11.00.

Kl.13.00 startar Verdiseminaret .

Opning ved varaordførar i Vinje Øystein Høgetveit. Prosten i Øvre Telemark Asgeir Sele snakkar om "når verdiar klyngar seg saman og blir norske.

Kultur og idrettskonsulent i Tokke Hassan Samhale : "Vår felles verdi som menneske"

Pater Haavar Simon Nilsen: "Vår felleskyrkjelege arv som fundament for norske verdiar".

Leiar av Mellomkyrkjeleg råd Berit Hagen Agøy: "Trugar innvandringa våre norske verdiar".

I samband med at det er 500 år sidan Reformasjonen vil pater Haavar Simon Nilsen frå Dominikanarklosteret på Majorstua halde preika. Pater Haavar Simon Nilsen hadde oppvekståra sine på Åmdalsverk.

Ellers vert det mat og samtale.

Alle er hjarteleg velkomne!!


Del denne artikkel på e-post