Ny prest frå 1.august.

Ny prest frå 1.august.

Ruth Miriam Varhaug tek til som ungdomsprest 01.08.2017.

Ruth Miriam er frå Holum , ei mil nord for Mandal. Ho vart måndag tilsett som ungdomsprest i Tokke og Vinje. Ho tek til i stillinga 1.august.   

 Innsetjingsmessa for ho er i Rauland kyrkje 17.09.2017 kl.11.00.

 

Ruth Miriam voks opp på ein gard som driv med mjølkeproduksjon. Ho er godt kjend med landbygda og ho fortel at det heile tida har vore eit ynskje og eit mål å vere prest på bygda.

Som ungdomsprest vil ho få ansvaret for å fylgje opp trusopplæringsplanen som handlar om å vere ein ressurs og å ha oversikt og samarbeide om alt arbeid som vert drive for dei mellom 0 og 18 år. Det vil og seie at ho vil ha hovudansvar for konfirmantopplegget.

Elles vil ho delta i vanleg presteteneste saman med dei to andre prestane.

Dette har vi sett fram til og gler oss veldig over , og vonar ho vil trivast hjå oss.

 


Del denne artikkel på e-post