Vinje kyrkjelege fellesråd > Artikler > Nyheter

Ungdomsklubb i Edland

Ungdomsklubb i Edland

Skulelagskveldar for ungdomskuleelevar. Kontaktpersonar: Ingrid Nordgarden, Astrid Hermansen.


Del denne artikkel på e-post