Vinje kyrkjelege fellesråd > Artikler > Nyheter

Gravferd

Gravferd

Når ein person i kyrkjelyden døyr, bør presten og dei pårørande koma i kontakt med kvarandre snarast mogleg etter dødsfallet.

Til vanleg skal gravferd haldast innan 10 virkedagar etter dødsfallet.

Gravferd etter ordninga i kykja er ei kyrkjeleg handling med gudstjenesteleg karakter. Dei enkelte delane av handlinga, så som pynting, symbol og kransepålegging, må høve inn i denne heilskapen.

Det må ikkje haldas tale ved ei eventuell kransepålegging utan at den eller dei av dei pårørande som syter for gravferda, har gjeve samtykke til det.

Det er vanleg at sløyfene på kransar og båredekorasjonar vert opplesne av presten.


Del denne artikkel på e-post

izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort